Monitorul Oficial
nr. 40/13 ianuarie 2017

Publicare
  1.   D.C.C. nr.647/01-11-2016 
DECIZIA nr. 647 din 1 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 470 din Codul de procedură penală
V
  2.   H.G. nr.10/12-01-2017 
HOTĂRÂRE privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică
-
  3.   O. nr.2.378/14-12-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020
-
  4.   O. nr.6.140/21-12-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4.194/2015 privind acordarea acredităm pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul școlar 2015- 2016
-
  5.   O. nr.6.142/21-12-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul școlar 2016- 2017
-
  6.   O. nr.5/13-01-2017 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru stabilirea modului de implementare a Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România
-
  7.   O. nr.210/13-01-2017 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal și pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) "Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA"
A


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 13:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.