Monitorul Oficial
nr. 253/12 aprilie 2017

Publicare
  1.   L. nr.54/10-04-2017 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
-
  2.   D. nr.359/07-04-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
-
  3.   L. nr.56/10-04-2017 
LEGE pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  4.   D. nr.370/10-04-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  5.   D.C.C. nr.12/17-01-2017 
DECIZIA nr. 12 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
V
  6.   H.G. nr.211/05-04-2017 
HOTĂRÂRE privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE)2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor
-
  7.   O. nr.421/10-04-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață in România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
A
  8.   O. nr.581/11-04-2017 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2017
-


Luni, 06 iulie 2020, 09:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.