Monitorul Oficial
nr. 273/19 aprilie 2017

Publicare
  1.   L. nr.63/13-04-2017 
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.388/13-04-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
  3.   L. nr.64/13-04-2017 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente fa medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 201531 martie i2018; implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
-
  4.   D. nr.389/13-04-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
-
  5.   L. nr.66/13-04-2017 
LEGE privind abrogarea art. 291 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
-
  6.   D. nr.391/13-04-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 291 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
-
  7.   L. nr.69/14-04-2017 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
-
  8.   D. nr.394/14-04-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
-
  9.   L. nr.70/14-04-2017 
LEGE pentru modificarea și completarea art. 174 din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  10.   D. nr.395/14-04-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 174 din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  11.   L. nr.72/14-04-2017 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
-
  12.   D. nr.397/14-04-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
-
  13.   D.C.C. nr.34/19-01-2017 
DECIZIA nr. 34 din 19 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 din Codul de procedură penală
V
  14.   O. nr.147/401/573/02-03,14-03,07-04-2017 (M.A.P., M.M.J.S., M.F.P.)
ORDIN al ministrului apelor și pădurilor, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.
-
  15.   C. nr.3/05-04-2017 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Dinu Lipatti
-


Miercuri, 29 martie 2023, 21:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.