Monitorul Oficial
nr. 274/19 aprilie 2017

Publicare
  1.   H.C.D. nr.31/19-04-2017 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat
-
  2.   D. nr.398/19-04-2017 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne
-
  3.   D.C.C. nr.702/29-11-2016 
DECIZIA nr. 702 din 29 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (2) și art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală
V
  4.   H.G. nr.153/22-03-2017 
HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Renga Radu din funcția publică de prefect al județului Vâlcea în funcția publică de inspector guvernamental
-
  5.   H.G. nr.154/22-03-2017 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vâlcea de către domnul Marin Florian
-
  6.   H.G. nr.214/12-04-2017 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013
-
  7.   H.G. nr.230/12-04-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R"- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
-
  8.   H.G. nr.231/12-04-2017 
HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru doamna Dobrilă Niculina din funcția publică de prefect al județului Neamț în funcția publică de inspector guvernamental
-
  9.   Decizie nr.347/19-04-2017 
DECIZIE privind numirea prin mobilitate a domnului Renga Radu în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  10.   Decizie nr.348/19-04-2017 
DECIZIE privind numirea prin mobilitate a doamnei Niculina Dobrilă în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  11.   Decizie nr.349/12-04-2017 
DECIZIE privind exercitarea atribuțiilor președintelui, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
-
  12.   Decizie nr.350/19-04-2017 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Dănuț Sebastian Neculăescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
-
  13.   Decizie nr.351/19-04-2017 
DECIZIE privind numirea domnului Dănuț Sebastian Neculăescu în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
-


Vineri, 02 decembrie 2022, 20:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.