Monitorul Oficial
nr. 356/15 mai 2017

Publicare
  1.   D. nr.457/12-05-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a judecător
-
  2.   D. nr.459/12-05-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  3.   D. nr.460/12-05-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  4.   D. nr.461/12-05-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  5.   D. nr.462/12-05-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  6.   D. nr.463/12-05-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  7.   D. nr.464/12-05-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  8.   D. nr.465/12-05-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  9.   D. nr.467/12-05-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  10.   D. nr.468/12-05-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  11.   D. nr.469/12-05-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  12.   D.C.C. nr.111/09-03-2017 
DECIZIA nr. 111 din 9 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sanătătii, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative și ulterior prin art. XXIV pct. 2 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
V
  13.   H.G. nr.313/11-05-2017 
HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru dezvoltare durabila
-
  14.   O. nr.409/10-04-2017 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, și a rectificărilor la acestea, precum și a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) la Geneva
-
  15.   O. nr.600/21-04-2017 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Licenței generale de transfer definitiv de expediere din teritoriul României de produse militare către destinatari certificați, nr. LGTDC-RO-01
V


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 14:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.