Monitorul Oficial
nr. 463/21 iunie 2017

Publicare
  1.   D.C.C. nr.82/28-02-2017 
DECIZIA nr. 82 din 28 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cum parării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
V
  2.   H.G. nr.433/09-06-2017 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul Jeacă Dumitru
-
  3.   O. nr.562/30-05-2017 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 1 din unitatea administrativ-teritorială Cochirleanca, județul Buzău
-
  4.   O. nr.895/16-06-2017 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile
-


Vineri, 31 martie 2023, 11:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.