Monitorul Oficial
nr. 581/20 iulie 2017

Publicare
  1.   L. nr.176/18-07-2017 
LEGE privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea
-
  2.   D. nr.641/17-07-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea
-
  3.   L. nr.178/18-07-2017 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
-
  4.   D. nr.643/17-07-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
-
  5.   L. nr.179/18-07-2017 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  6.   D. nr.644/17-07-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  7.   D.C.C. nr.67/21-02-2017 
DECIZIA nr. 67 din 21 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
V
  8.   D.C.C. nr.431/21-06-2017 
DECIZIA nr. 431 din 21 iunie 2017 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1491 art. 1492 alin. (6), art. 1493 și art. 1494 din Regulamentul Senatului
V
  9.   O. nr.148/12-07-2017 (A.N.M.C.S.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate privind aprobarea modalității de plată a taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021
A
  10.   O. nr.150/12-07-2017 (A.N.M.C.S.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către evaluatorii de servicii de sănătate în cadrul comisiilor de evaluare a unităților sanitare în vederea acreditării în ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021
-


Duminică, 23 ianuarie 2022, 18:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.