Monitorul Oficial
nr. 993/14 decembrie 2017

Publicare
  1.   L. nr.236/05-12-2017 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
-
  2.   D. nr.1.138/04-12-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
-
  3.   L. nr.249/11-12-2017 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  4.   D. nr.1.164/11-12-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  5.   L. nr.250/11-12-2017 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
-
  6.   D. nr.1.165/11-12-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
-
  7.   O. nr.249/21-11-2017 (A.N.M.C.S.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate privind aprobarea structurii comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităților sanitare cu paturi pentru al ll-lea ciclu de acreditare
-
  8.   O. nr.7.067/07-12-2017 (M.D.R.A.P.F.E.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, "privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim- ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2017
-
  9.   N. nr.28/23-11-2017 (A.S.F.)
NORMĂ privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative
V


Vineri, 29 septembrie 2023, 11:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.