Monitorul Oficial
nr. 70/23 ianuarie 2018

Publicare
  1.   H.G. nr.13/17-01-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  2.   H.G. nr.14/17-01-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  3.   H.G. nr.15/17-01-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj
-
  4.   H.G. nr.17/17-01-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  5.   Decizie nr.28/23-01-2018 
DECIZIE privind eliberarea domnului Florin Vodiță din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului și pentru încetarea calității acestuia de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relațiilor României cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)
-
  6.   Decizie nr.29/23-01-2018 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Sănătății
-
  7.   O. nr.3.345/29-12-2017 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finanțelor nr. 1.059/2008
-
  8.   O. nr.17/05-01-2018 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.148/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Constanța
-


Miercuri, 29 martie 2023, 23:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.