Monitorul Oficial
nr. 138/13 februarie 2018

Publicare
  1.   H.P. nr.8/12-02-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
-
  2.   H.P. nr.9/12-02-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre
-
  3.   H.P. nr.10/12-02-2018 
HOTĂRÂRE privind raportul final al Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial
-
  4.   H.C.D. nr.4/13-02-2018 
HOTĂRÂRE privind validarea unor mandate de deputat
-
  5.   H.C.D. nr.5/13-02-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 121/2016 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
-
  6.   H.C.D. nr.6/13-02-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  7.   H.C.D. nr.7/13-02-2018 
HOTĂRÂRE pentru desemnarea reprezentanților Parlamentului României, Camera Deputaților, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație
-
  8.   D.C.C. nr.677/02-11-2017 
DECIZIA nr. 677 din 2 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice; a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, și ale art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
V
  9.   H.G. nr.44/08-02-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012
-
  10.   H.G. nr.45/08-02-2018 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei
-
  11.   Decizie nr.66/13-02-2018 
DECIZIE pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gheorghe Popescu din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
-
  12.   Decizie nr.67/13-02-2018 
DECIZIE privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului domnului Gheorghe Popescu
-
  13.   O. nr.102/29-01-2018 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 din unitatea administrativ- teritorială Căpreni, județul Gorj
-
  14.   O. nr.442/C/30-01-2018 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcționar public cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor
-


Marți, 09 august 2022, 08:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.