Monitorul Oficial
nr. 500/19 iunie 2018

Publicare
  1.   L. nr.128/15-06-2018 
LEGE pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  2.   D. nr.467/14-06-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea ari. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  3.   L. nr.130/15-06-2018 
LEGE pentru modificarea și oomplelarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea șl completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea șl completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri tunciare, precum și pentru modificarea literei e)a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  4.   D. nr.469/15-06-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor tunciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  5.   L. nr.131/15-06-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
-
  6.   D. nr.470/15-06-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
-
  7.   L. nr.132/15-06-2018 
LEGE privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, în domeniul privat al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș
V
  8.   D. nr.471/15-06-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, în domeniul privat al stalului șl în administrarea Universității de Științe Agricole șl Medicină Veterinară a Banatului ".Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, precum și transmiterea, cu lillu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului șl din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banalului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Tlmlș, și în administrarea Universității de Științe Agricole șl Medicină Veterinară a Banalului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș
-
  9.   H.S. nr.77/13-06-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale - COM (2018) 135 final
-
  10.   H.S. nr.78/13-06-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European șl al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară - COM (2018) 163 final
-
  11.   H.S. nr.79/13-06-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluarea riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilorj. a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2.065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 [privind produsele fltosanitare] șl a Regulamentului (UE) 2015/2.283 [privind alimentele noi] - COM (2018) 179 final
-
  12.   H.S. nr.80/13-06-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online - COM (2018) 238 final
-
  13.   O. nr.117/15-06-2018 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transportai țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului
-


Vineri, 03 februarie 2023, 22:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.