Monitorul Oficial
nr. 530/27 iunie 2018

Publicare
  1.   L. nr.143/20-06-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
  2.   D. nr.484/19-06-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
  3.   L. nr.149/22-06-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul aparării, ordinii publice și securității naționale
-
  4.   D. nr.494/21-06-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale
-
  5.   H.S. nr.84/20-06-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale - COM (2018) 307 final
-
  6.   H.G. nr.436/21-06-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de amenajare a spațiului maritim
-
  7.   H.G. nr.441/21-06-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
-
  8.   H.G. nr.448/21-06-2018 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul 510 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Alba lulia, județul Alba, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  9.   Decizie nr.345/14-06-2018 (C.N.A.)
DECIZIE pentru abrogarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 36/2008 privind obligația distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunoștința publicului sancțiunile aplicate de Consiliul National al Audiovizualului
-


Miercuri, 08 iulie 2020, 06:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.