Monitorul Oficial
nr. 538/28 iunie 2018

Publicare
  1.   L. nr.151/22-06-2018 
LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017
-
  2.   Memorandum/11-10-2017 
MEMORANDUM de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă
-
  3.   D. nr.496/22-06-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017
-
  4.   L. nr.152/26-06-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
-
  5.   D. nr.503/25-06-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
-
  6.   L. nr.153/26-06-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului ’nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
  7.   D. nr.504/25-06-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului’nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
  8.   H.S. nr.81/20-06-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European - Noile avantaje pentru consumatori - COM (2018) 183 final
-
  9.   H.S. nr.82/20-06-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor si de abrogare a Directivei 2009/22/CE -COM (2018) 184 final
-
  10.   H.S. nr.83/20-06-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care îsi exercită dreptul la liberă circulație COM (2018) 212 final
-
  11.   H.S. nr.85/25-06-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  12.   O. nr.114/27-06-2018 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
V
  13.   Decizie nr.718/12-06-2018 (A.S.F.)
DECIZIE privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societătii ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-


Vineri, 03 februarie 2023, 23:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.