Monitorul Oficial
nr. 594/12 iulie 2018

Publicare
  1.   L. nr.166/10-07-2018 
LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
  2.   D. nr.533/10-07-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
  3.   L. nr.169/10-07-2018 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare
-
  4.   D. nr.536/10-07-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare
-
  5.   D.C.C. nr.128/20-03-2018 
DECIZIA nr. 128 din 20 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (55)și (510) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
  6.   H.G. nr.491/05-07-2018 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Folclorice "Someșul Napoca" ca fiind de utilitate publică
-
  7.   H.G. nr.492/05-07-2018 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții
V
  8.   H.G. nr.494/05-07-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor orașelor și comunelor din județul Vâlcea
-
  9.   H.G. nr.497/05-07-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României", aflată în subordinea Băncii Naționale a României
-
  10.   O. nr.1151/4115/09-03,09-07-2018 (M.M.J.S., M.E.N.)
ORDIN al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului educației naționale privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare
-


Marți, 25 ianuarie 2022, 09:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.