Monitorul Oficial
nr. 968/15 noiembrie 2018

Publicare
  1.   O.U.G. nr.97/09-11-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
-
  2.   H.G. nr.882/09-11-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
-
  3.   Decizie nr.292/15-11-2018 
DECIZIE privind eliberarea doamnei Elena Doina Dascălu din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
-
  4.   N. nr.16/31-10-2018 (A.S.F.)
NORMĂ privind punerea în aplicare a prevederilor Ghidului Autorității Europene de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) privind produsele de investiții bazate pe asigurări care includ o structură care face dificilă înțelegerea de către consumator a riscurilor implicate
-
  5.   N. nr.17/01-11-2018 (A.S.F.)
NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat
-
  6.   O. nr.181/01-11-2018 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali la dispoziția furnizorilor de energie electrică și pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.64/2014
-


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 10:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.