Monitorul Oficial
nr. 1051/12 decembrie 2018

Publicare
  1.   L. nr.302/10-12-2018 
LEGE privind măsurile de control al tuberculozei
-
  2.   D. nr.1.215/10-12-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind măsurile de control al tuberculozei
-
  3.   O. nr.1.112/23-11-2018 (M.A.P.)
ORDIN al ministrului apelor și pădurilor pentru aprobarea conținutului registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare și funcționare, a procedurii de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și a atribuțiilor acestora
-
  4.   O. nr.1.495/10-12-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare, în proprietatea unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Brăila
-


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 14:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.