Monitorul Oficial
nr. 27/10 ianuarie 2019

Publicare
  1.   D.C.C. nr.553/18-09-2018 
DECIZIA nr. 553 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
-
  2.   O. nr.155/28-12-2018 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție
-
  3.   O. nr.1.540/14/19-12,04-01-2019 (M.F.E., M.C.S.I.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovațive create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operațional competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 951/780/2018
-
  4.   O. nr.214/19-12-2018 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone
-


Sâmbătă, 09 decembrie 2023, 14:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.