Monitorul Oficial
nr. 297/17 aprilie 2019

Publicare
  1.   H.G. nr.212/10-04-2019 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați din portul mineralier Galați și portul Isaccea, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
-
  2.   O. nr.M.66/08-04-2019 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei interministeriale de evaluare la nivel național a programelor de înzestrare esențiale destinate să asigure interesele de securitate ale statului român, precum și a Secretariatului tehnic al acesteia
-
Republicare:
  3.   L. nr.307/12-07-2006 
LEGE privind apărarea împotriva incendiilor
-


Marți, 19 ianuarie 2021, 13:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.