Monitorul Oficial
nr. 308/19 aprilie 2019

Publicare
  1.   H.S. nr.17/15-04-2019 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1.313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii - COM(2019) 125 final
-
  2.   D.C.C. nr.819/11-12-2018 
DECIZIA nr. 819 din 11 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
-
  3.   H.G. nr.228/18-04-2019 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", aflată sub autoritatea Camerei Deputaților, exercitată prin secretarul general al Camerei Deputaților
-
  4.   O. nr.635/1348/07-03,19-03-2019 (M.M.J.S., I.N.S.)
ORDIN al ministrului muncii și justiției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
-
  5.   O. nr.2.004/09-04-2019 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înregistrarea și raportarea datoriei publice, precum și implementarea programului "Prima casă"
-


Miercuri, 29 martie 2023, 23:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.