Monitorul Oficial
nr. 419/29 mai 2019

Publicare
  1.   L. nr.108/24-05-2019 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  2.   D. nr.465/24-05-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
-
  3.   L. nr.110/24-05-2019 
LEGE pentru modificarea lit. a) a alin. (2) al art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare
-
  4.   D. nr.467/24-05-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. a) a alin. (2) al art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare
-
  5.   H.G. nr.311/23-05-2019 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu: precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu
-
  6.   H.G. nr.312/23-05-2019 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj
-
  7.   H.G. nr.317/23-05-2019 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției, și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate" și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităti "înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități"
-
  8.   H.G. nr.321/23-05-2019 
HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Tulcea clin subordin ea Ministerului Afacerilor Interne
-
  9.   H.G. nr.322/23-05-2019 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2006
-
  10.   Decizie nr.620/06-05-2019 (A.R.F.)
DECIZIE a președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară privind stabilirea valorii compensației unitare pentru transportul feroviar public de călători și a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul obligației de serviciu public, pentru care aceștia primesc compensații de la bugetul de stat în anuÎ2019, ca urmare a Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 și în conformitate cu bugetul Autorității pentru Reformă Feroviară pe anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite conform anexei din Adresa MT-DE nr. 1.464/13.872 din 10.04.2019
-
  11.   O. nr.2.362/08-05-2019 (M.C.I.N.)
ORDIN al ministrului culturii și identității naționale pentru reacreditarea Complexului Muzeal Județean Neamț din Piatra-Neamț, județul Neamț
-
  12.   O. nr.2.363/08-05-2019 (M.C.I.N.)
ORDIN al ministrului culturii și identității naționale pentru reacreditarea Muzeului Național de Artă al României din București
-
  13.   Decizie nr.15/08-04-2019 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 15 din 8 aprilie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
-


Luni, 01 iunie 2020, 20:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.