Monitorul Oficial
nr. 483/13 iunie 2019

Publicare
  1.   D.C.C. nr.867/18-12-2018 
DECIZIA nr. 867 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 483 alin. (1) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind’unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
  2.   O.U.G. nr.41/12-06-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide
-
  3.   H.G. nr.377/12-06-2019 
HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din județul Alba
-
  4.   H.G. nr.378/12-06-2019 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice de către Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. București
-
  5.   O. nr.854/562/06-06,07-06-2019 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătătii și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
-
  6.   O. nr.69/12-06-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 183/2018 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2019
A
  7.   O. nr.70/12-06-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în semestrul II al anului 2019
A
  8.   O. nr.72/12-06-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
Rectificare:
  9.   D.C.C. nr.214/09-04-2019 
DECIZIA nr. 214 din 9 aprilie 2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul său
-


Luni, 01 iunie 2020, 20:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.