Monitorul Oficial
nr. 1001/12 decembrie 2019

Publicare
  1.   O. nr.3.143/02-12-2019 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preemptiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat
-
  2.   O. nr.3.337/11-12-2019 (M.L.P.D.A)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării si administratiei privind repartizarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau înfiintarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localitătilor, conform Programului Termoficare
-
  3.   O. nr.216/11-12-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate si a cantitătilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu fumizorii de ultimă instantă si de stabilire a cantitătilor maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligatii de vânzare pe bază de contracte reglementate
A
  4.   O. nr.217/11-12-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate si a preturilor aplicate de furnizorii de ultimă instantă clientilor finali si completarea Conditiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clientii finali ai furnizorilor de ultimă instantă, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015
A
  5.   Decizie nr.24/14-10-2019 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 24 din 14 octombrie 2019 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
-


Miercuri, 29 martie 2023, 23:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.