Monitorul Oficial
nr. 1032/23 decembrie 2019

Publicare
  1.   L. nr.241/20-12-2019 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
  2.   D. nr.1085/20-12-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
  3.   L. nr.242/20-12-2019 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
  4.   D. nr.1.086/20-12-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
  5.   L. nr.244/20-12-2019 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
  6.   D. nr.1.088/20-12-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
  7.   L. nr.245/20-12-2019 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar
-
  8.   D. nr.1.089/20-12-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar
-
  9.   L. nr.246/20-12-2019 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultura în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor-Administrația Națională "Apele Române"
-
  10.   D. nr.1.090/20-12-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultura în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române"
-
  11.   L. nr.247/20-12-2019 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
  12.   D. nr.1.091/20-12-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
  13.   D. nr.1.092/20-12-2019 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  14.   D. nr.1.093/20-12-2019 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  15.   D. nr.1.094/20-12-2019 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  16.   D.C.C. nr.652/17-10-2019 
DECIZIA nr. 652 din 17 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art 215 alin. (1) litl a) și ale art 215I alin. (2) din Codul de procedură penală
-
  17.   O.U.G. nr.79/20-12-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene
-
  18.   Decizie nr.542/23-12-2019 
DECIZIE privind numirea domnului Valentin-Constantin Bretfelean in funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului
-
  19.   Decizie nr.543/23-12-2019 
DECIZIE pentru numirea domnului George Scarlat în funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  20.   H. nr.79/16-12-2019 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor privind sancțiunile aplicate auditorilor financiari si firmelor de audit în situația neachitării cotizațiilor datorate, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 52/2019
-


Luni, 01 iunie 2020, 20:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.