Monitorul Oficial
nr. 532/22 iunie 2020

Publicare
  1.   H.S. nr.25/13-05-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021) - COM (2020) 78 final
-
  2.   H.S. nr.26/12-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) - COM (2020) 80 final
-
  3.   H.S. nr.27/12-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor- O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală - COM (2020) 103 final
-
  4.   H.S. nr.28/12-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 in ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale si de investitii europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 - COM (2020) 138 final
-
  5.   H.S. nr.29/12-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 223/2014 privind introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei COVID-19 - COM (2020) 141 final
-
  6.   H.S. nr.30/12-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii - COM (2020) 142 final
-
  7.   H.S. nr.31/12-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situatie de urgentă (SURE) ca urmare a apariției epidemiei de COVID-19 - COM (2020) 139 final
-
  8.   H.S. nr.32/12-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale în ceea ce privește datele aplicării anumitor dispoziții ale sale - COM (2020) 144 final
-
  9.   H.S. nr.33/12-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Răspunsul la coronavirus: Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva viețile și mijloacele de trai — COM (2020) 143 final
-
  10.   H.S. nr.34/12-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind "O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025" - COM (2020) 152 final și referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitor la punerea in aplicare a Planului de acțiune al UE 2017-2019 privind combaterea diferentei de remunerare intre femei si bărbați - COM (2020) 101 final
-
  11.   H.S. nr.35/12-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea procesului de aderare - O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest - COM (2020) 57 final
-
  12.   H.S. nr.36/12-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Situația actuală în materie de nereciprocitate în ceea ce privește politica în domeniul vizelor - COM (2020) 119 final
-
  13.   H.S. nr.37/12-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu privind activarea clauzei derogatorii generale din cadrul Pactului de stabilitate si de creștere - COM (2020) 123 final
-
  14.   H.S. nr.38/12-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de politica de vecinătate în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19 - COM (2020) 163 final
-
  15.   H.S. nr.39/12-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind măsurile temporare referitoare la adunările generale ale societăților europene (SE) și ale societăților cooperative europene (SCE) - COM (2020) 183 final
-
  16.   D.C.C. nr.78/18-02-2020 
DECIZIA nr. 78 din 18 februarie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 103 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
  17.   O. nr.1.256/12-06-2020 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru pe rioada 2021-2030
-


Duminică, 01 octombrie 2023, 21:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.