Monitorul Oficial
nr. 695/3 august 2020

Publicare
  1.   L. nr.161/03-08-2020 
LEGE pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
  2.   D. nr.439/03-08-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
  3.   L. nr.163/03-08-2020 
LEGE pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263^2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  4.   D. nr.441/03-08-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  5.   O.U.G. nr.126/31-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
  6.   H.G. nr.595/31-07-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020
-
  7.   O. nr.3.519/29-07-2020 (M.L.P.D.A)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri
-


Miercuri, 29 martie 2023, 21:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.