Monitorul Oficial
nr. 819/7 septembrie 2020

Publicare
  1.   D.C.C. nr.587/14-07-2020 
DECIZIA nr. 587 din 14 iulie 2020 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea coeficienților minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului la nivel național
-
  2.   O.U.G. nr.155/03-09-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
  3.   H.G. nr.739/31-08-2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor deînvătământ superior pentru anul universitar 2020-2021
-
  4.   H.G. nr.741/31-08-2020 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală și pe porțiuni a căilor navigabile interioare ale României
-
  5.   N. nr.36/26-08-2020 (A.S.F.)
NORMĂ pentru modificarea art. 10 alin. (11) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România
-


Joi, 01 iunie 2023, 19:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.