Monitorul Oficial
nr. 429/23 aprilie 2021

Publicare
  1.   D.C.C. nr.890/15-12-2020 
DECIZIA nr. 890 din 15 decembrie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
-
  2.   O. nr.60/20-04-2021 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 155/2019 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
-
  3.   O. nr.246/06-04-2021 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MEPC.265(68) prin Nota verbală 029 emisă de Organizația Maritimă Internațională la 20 octombrie 2020
-
  4.   O. nr.503/20-04-2021 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008
-
  5.   O. nr.523/19-04-2021 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.344/2006 pentru aprobarea Listei naționale a experților medicali
-
  6.   O. nr.653/22-04-2021 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și a modalității de depunere și gestionare a formularului 711 "Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie"
-
  7.   C. nr.11/19-04-2021 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Theodor Pallady
-


Miercuri, 29 martie 2023, 22:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.