Monitorul Oficial
nr. 1120/24 noiembrie 2021

Publicare
  1.   H.G. nr.1.233/17-11-2021 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate "CFR" - S.A. - Sucursala Regională CF Bucuresti, pentru scoaterea din functiune, în vederea valorificării si, după caz, casării
-
  2.   H.G. nr.1.236/17-11-2021 
HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare si pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului "Casa Barbu Gănescu", înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si aflat în administrarea Muzeului National "Constantin Brâncusi"
-
  3.   O. nr.323/16-11-2021 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile pentru recunoasterea societătilor si exploatatiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare si autorizarea părtilor terte pentru testarea performantelor si/sau evaluarea genetică
A
  4.   O. nr.1449/19-11-2021 (M.F.)
ORDIN al ministrului finantelor privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008
-
  5.   O. nr.1.549/1432/992/30-09,15-11,26-10-2021 (M.E.A.T., M.F., M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului, interimar, al ministrului finantelor si al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
-
  6.   O. nr.1.551/1443/990/30-09,15-11,26-10-2021 (M.E.A.T., M.F., M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului, interimar, al ministrului finantelor si al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
-
  7.   O. nr.1.553/1434/995/30-09,15-11,26-10-2021 (M.E.A.T., M.F., M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului, interimar, al ministrului finantelor si al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Carfil - S.A. Brasov - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
-


Miercuri, 29 martie 2023, 22:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.