Monitorul Oficial
nr. 28/10 ianuarie 2022

Publicare
  1.   L. nr.5/04-01-2022 
LEGE privind ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, deschisă spre semnare și Semnată de România la Paris la 7 iunie 2017
-
  2.   D. nr.14/04-01-2022 
DECRET pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, deschisă spre semnare și semnată de România la Paris la 7 iunie 2017
-
  3.   O. nr.1.592/29-12-2021 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici
-
  4.   O. nr.10/04-01-2022 (M.I.P.E.)
ORDIN al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind modificarea Schemei de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 1 "Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri", obiectivul specific 1.1 "Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile" și obiectivul specific 1.2 "Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.200/2020
-
  5.   O. nr.141/22-12-2021 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea Regulamentului de programare și funcționare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
-


Miercuri, 29 martie 2023, 22:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.