Monitorul Oficial
nr. 165/18 februarie 2022

Publicare
  1.   H.G. nr.200/10-02-2022 
HOTĂRÂRE privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului Municipal "Anton Cincu" Tecuci de la Consiliul Local al Municipiului Tecuci la Consiliul Județean Galați
-
  2.   H.G. nr.201/10-02-2022 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, precum și trecerea unor construcții și amenajări la teren din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și, după caz, valorificării
-
  3.   H.G. nr.203/10-02-2022 
HOTĂRÂRE privind înscrierea imobilului 2792 situat în comuna Moisei, județul Maramureș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   H.G. nr.233/16-02-2022 
HOTĂRÂRE privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
-
  5.   H.G. nr.234/16-02-2022 
HOTĂRÂRE privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități
-
  6.   O. nr.32/17-02-2022 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2021-31 decembrie 2021 determinate la plată și nedecontate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
-
  7.   O. nr.177/15-02-2022 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune și al comisionului unic de analiză în cadrul programului "Noua casă", al comisionului de administrare și al comisionului de risc în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA
-
  8.   C. nr.5/10-02-2022 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2022
-


Vineri, 30 septembrie 2022, 09:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.