Monitorul Oficial
nr. 227/8 martie 2022

Publicare
  1.   H.G. nr.300/02-03-2022 
HOTĂRÂRE privind desfiintarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase Brasov si reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brasov
-
  2.   H.G. nr.301/02-03-2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind ocuparea functiilor publice din categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici
-
  3.   H.G. nr.305/02-03-2022 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Vrancea, Galati, Mures, Iasi, Sălaj, Arges, BistritaNăsăud, Bihor, Cluj, Harghita, Sibiu si municipiul Bucuresti, si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   H.G. nr.306/02-03-2022 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Buzău, Olt, Alba, Ilfov, Suceava, Vrancea, Brasov, Covasna, Prahova, Dolj si municipiul Bucuresti, si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  5.   H.G. nr.307/02-03-2022 
HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a imobilului 1166, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, transmiterea unei părti din acesta în domeniul public al orasului Chitila, judetul Ilfov, si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.309/02-03-2022 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Mehedinti
-
  7.   H.G. nr.310/02-03-2022 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei constructii si darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Arges
-
  8.   O. nr.37/22-02-2022 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind abrogarea alin. (2) al art. 8 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor
-
  9.   O. nr.213/24-02-2022 (M.Tr.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor si infrastructurii, privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
-
  10.   O. nr.251/01-03-2022 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii si solidaritătii sociale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 1.149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăsoare programe de formare profesională a adultilor în sistem on-line
-
  11.   O. nr.331/02-03-2022 (M.L.P.A.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si administratiei privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare
-
  12.   H. nr.4/28-02-2022 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE privind convocarea Conferintei ordinare anuale a Camerei Consultantilor Fiscali
-
  13.   H. nr.5/28-02-2022 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului si a procedurii generale pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, Comisia de auditori statutari si Comisia de apel, prin vot electronic, din data de 14 aprilie 2022
-


Vineri, 30 septembrie 2022, 10:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.