Monitorul Oficial
nr. 314/30 martie 2022

Publicare
  1.   D. nr.436/29-03-2022 
DECRET pentru numirea unui procuror
-
  2.   D. nr.437/29-03-2022 
DECRET pentru numirea unui procuror
-
  3.   D. nr.438/29-03-2022 
DECRET pentru numirea unui procuror
-
  4.   D. nr.439/29-03-2022 
DECRET pentru numirea unui procuror
-
  5.   D. nr.440/29-03-2022 
DECRET pentru numirea unui procuror
-
  6.   D. nr.441/29-03-2022 
DECRET pentru numirea unui procuror
-
  7.   H.G. nr.389/23-03-2022 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
-
  8.   H.G. nr.431/30-03-2022 
HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exercitiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit
-
  9.   O. nr.358/24-03-2022 (M.F.)
ORDIN al ministrului finantelor privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008
-
  10.   O. nr.405/17-03-2022 (M.L.P.A.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si administratiei privind acordarea titlului de parc industrial Societătii AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ RESITA - S.A
-
  11.   R. nr.5/25-03-2022 (B.N.R.)
REGULAMENT pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit si pentru abrogarea unor acte normative
-


Miercuri, 29 martie 2023, 21:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.