Monitorul Oficial
nr. 315/31 martie 2022

Publicare
  1.   L. nr.71/30-03-2022 
LEGE pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
  2.   D. nr.442/30-03-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
  3.   L. nr.72/30-03-2022 
LEGE pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative
-
  4.   D. nr.443/30-03-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative
-
  5.   L. nr.73/30-03-2022 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
  6.   D. nr.444/30-03-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
  7.   L. nr.74/30-03-2022 
LEGE pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  8.   D. nr.445/30-03-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  9.   H.G. nr.391/23-03-2022 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Amenajare intersecție cu sens giratoriu între DN 7 și Dn 71 la Bâldana"
-
  10.   H.G. nr.392/23-03-2022 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de apă minerală terapeutică din perimetrele Băile Herculane-Șapte Izvoare Calde Dreapta, județul Caraș-Severin, Crasna, județul Sălaj, Sărata Monteom, județul Buzău, și Poiana Câmpina, județul Prahova
-
  11.   H.G. nr.393/23-03-2022 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de nisip și pietriș din perimetrul Sălătrucu, județul Argeș
-
  12.   H.G. nr.394/23-03-2022 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de nămol terapeutic din perimetrul Techirghiol Est, județul Constanța
-
  13.   H.G. nr.395/23-03-2022 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de minereu de fier din perimetrul Amelia, județul Caraș-Severin
-
  14.   O. nr.942/177/30-03,28-03-2022 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.069/629/2021 privind aprobarea regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
-
  15.   O. nr.943/176/30-03,28-03-2022 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.070/628/2021 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
-
  16.   O. nr.3.489/30-03-2022 (M.E.)
ORDIN al ministrului educației pentru completarea Ordinului ministrului educației nr. 5.549/2021 privind structura anului școlar 2021-2022
-


Miercuri, 05 octombrie 2022, 01:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.