Monitorul Oficial
nr. 845/29 august 2022

Publicare
  1.   D. nr.1.092/29-08-2022 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Prima finantare programatică pentru politici de dezvoltare pentru crestere verde si incluzivă) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 19 iulie 2022, si a Acordului privind asistenta financiară nerambursabilă (Prima finantare programatică pentru politici de dezvoltare pentru crestere verde si incluzivă) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de administrator al Fondului BIRD pentru Solutii Inovatoare privind Bunurile Publice Globale, semnat la Bucuresti la 19 iulie 2022
-
  2.   D.C.C. nr.268/17-05-2022 
DECIZIA nr. 268 din 17 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 311 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum si ale art. 3 alin. (3) si (6) si ale art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală
-
  3.   O.G. nr.28/26-08-2022 
Ordonantă privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locală etapa I
-
  4.   O.G. nr.29/26-08-2022 
Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
-
  5.   O.U.G. nr.116/26-08-2022 
Ordonantă de urgentă pentru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea functiilor publice prin transfer la cerere, precum si pentru completarea art. 3641 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
-
  6.   O.U.G. nr.117/26-08-2022 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999
-
  7.   I. nr.2/05-08-2022 
Instructiune pentru modificarea Instructiunii Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea si depunerea raportării contabile semestriale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară — Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
-
  8.   N. nr.24/19-08-2022 (A.S.F.)
NORMĂ pentru modificarea Normei Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitătile autorizate/ avizate/înregistrate, reglementate si/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
-


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 13:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.