Monitorul Oficial
nr. 407/27 octombrie 1998

Rectificare:
  1.   H.G. nr.634/24-09-1998 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în România și a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională
A
Publicare
  2.   O.U.G. nr.29/22-10-1998 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E.
A
  3.   H.G. nr.739/22-10-1998 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr.401/1998 privind acordarea unor reduceri la decontarea energiei electrice și termice livrate de Compania Națională de Electricitate - S.A. agenților economici
-
  4.   H.G. nr.740/22-10-1998 
HOTĂRÂRE privind transmiterea, cu titlu gratuit, a racordului de telecomunicații Filiași, inclusiv a mijloacelor fixe aferente acestuia, din patrimoniul Regiei Autonome pentru Producția de Tehnică Militară RATMIL în patrimoniul Societății Naționale de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A.
-
  5.   H.G. nr.749/23-10-1998 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite
A
  6.   O. nr.16/12-10-1998 (C.N.V.M.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Instrucțiunilor nr.4/1998 de modificare și completare a Instrucțiunilor nr.2/1998 privind transferul registrelor acționarilor societăților comerciale între două registre independente
-
  7.   O. nr.17/12-10-1998 (C.N.V.M.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Instrucțiunilor nr.5/1998 privind rapoartele de supraveghere ale piețelor de capital
A


Marți, 21 martie 2023, 15:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.