Monitorul Oficial
nr. 41/31 ianuarie 2000

Publicare
  1.   O.G. nr.28/30-01-2000 
ORDONANȚĂ privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern în baza Hotărârii Guvernului nr.687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, cu modificările și completările ulterioare
V
  2.   O.G. nr.29/30-01-2000 
ORDONANȚĂ privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice
A
  3.   O.G. nr.34/30-01-2000 
ORDONANȚĂ privind modificarea și completarea Legii viei și vinului nr.67/1997
A
  4.   O.G. nr.38/30-01-2000 
ORDONANȚĂ privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viață la bordul navelor maritime care utilizează porturile românești sau care navighează în apele naționale
V
  5.   O.G. nr.44/30-01-2000 
ORDONANȚĂ referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar
V
  6.   O.G. nr.45/30-01-2000 
ORDONANȚĂ privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor
A
  7.   O.G. nr.54/30-01-2000 
ORDONANȚĂ privind finanțarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate și din bugetele locale a unor activități și programe în domeniul sănătății publice, desfășurate de organizații neguvernamentale
V
  8.   O.G. nr.57/30-01-2000 
ORDONANȚĂ pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.99/1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare
SE


Joi, 02 februarie 2023, 03:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.