Monitorul Oficial
nr. 317/7 iulie 2000

Publicare
  1.   O.U.G. nr.103/29-06-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind decorația "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste"
V
  2.   O.U.G. nr.127/30-06-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea doctoratului și a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Romane
V
  3.   H.G. nr.533/22-06-2000 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizarea instalațiilor de centralizare electrodinamică din Complexul C.F.R. București-Nord"
-
  4.   H.G. nr.534/22-06-2000 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Autostrada de centură București-Sud"
-
  5.   H.G. nr.535/22-06-2000 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri aparținând domeniului public al statului, din administrarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila" și a Consiliului Local al Municipiului Brăila
-
  6.   H.G. nr.559/03-07-2000 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.445/2000 pentru organizarea și funcționarea unei unități de management de proiect pentru participarea României la Expoziția Mondiala EXPO-2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000, în cadrul Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională
T
  7.   H.G. nr.561/03-07-2000 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare
A
  8.   H.G. nr.563/03-07-2000 
HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2000
-
  9.   H.G. nr.564/03-07-2000 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare
A
  10.   H.G. nr.565/03-07-2000 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției voluntare, în lei, a României, la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (FNUAP) pe anul 2000
T
  11.   H.G. nr.574/03-07-2000 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Conired" - S.A.
V
  12.   H.G. nr.575/03-07-2000 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Concivia" - S.A
V
  13.   H.G. nr.576/03-07-2000 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Insib" - S.R.L
V
  14.   H.G. nr.577/03-07-2000 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Amic" - S.A.
V
  15.   H.G. nr.578/03-07-2000 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Asociația Mineral West Dobrești
V


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 13:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.