Monitorul Oficial
nr. 447/11 septembrie 2000

Publicare
  1.   D.C.C. nr.126/04-07-2000 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă
-
  2.   D.C.C. nr.128/04-07-2000 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. 2 și 3 din Legea nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată
-
  3.   D.C.C. nr.129/04-07-2000 
DECIZIE privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 17 din Decretul-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor referitoare la cărțile funciare
-
  4.   D.C.C. nr.132/06-07-2000 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și a celor ale pct. 11 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
-
  5.   H.G. nr.735/22-08-2000 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniile științei, învățământului, culturii și sportului, semnat la București la 2 iulie 1995
V
  6.   O. nr.1.728/1.102/12-07,26-07-2000 (M.A.A., M.F.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației și al ministrului finanțelor privind desemnarea persoanelor împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii și Alimentației și Ministerului Finanțelor pentru constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind Programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
-


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 11:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.