Monitorul Oficial
nr. 171/4 aprilie 2001

Publicare
  1.   L. nr.131/03-04-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural
V
  2.   D. nr.184/30-03-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural
-
  3.   L. nr.132/03-04-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/1999 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 1999-2000
T
  4.   D. nr.185/30-03-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/1999 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 1999-2000
-
  5.   L. nr.133/03-04-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.162/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie
V
  6.   D. nr.186/30-03-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.162/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie
-
  7.   L. nr.142/03-04-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.280/2000 pentru modificarea anexei nr.3/11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
T
  8.   D. nr.195/30-03-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.280/2000 pentru modificarea anexei nr.3/11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
-
  9.   L. nr.143/03-04-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar
V
  10.   D. nr.196/30-03-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar
-
  11.   L. nr.144/03-04-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor Phare 2000/2001-RO9915, semnat la București, la 30 decembrie 1999
V
  12.   D. nr.197/30-03-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor Phare 2000/2001-RO9915, semnat la București, la 30 decembrie 1999
-
  13.   D.C.C. nr.25/23-01-2001 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.11 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe
-
  14.   D.C.C. nr.35/06-02-2001 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe
-
  15.   D.C.C. nr.41/06-02-2001 
DECIZIE referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a prevederilor art.10 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe
-
  16.   O. nr.97/27-03-2001 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli și a prestatorilor de servicii în agricultură pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și instalații de irigat din producția internă, finanțat din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii românești"
-


Marți, 20 octombrie 2020, 03:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.