Monitorul Oficial
nr. 254/17 mai 2001

Publicare
  1.   H.S. nr.21/10-05-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.52/2000 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului, republicată
-
  2.   H.C.D. nr.33/15-05-2001 
HOTĂRÂRE privind numirea unui judecător la Curtea Constituțională
-
  3.   O.U.G. nr.67/03-05-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare și plăți compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere
SE
  4.   H.G. nr.452/09-05-2001 
HOTĂRÂRE privind autorizarea Ministerului Finanțelor Publice de a plăti taxele și cheltuielile aferente serviciilor de rating acordate României de către agențiile specializate de rating Standard & PoorŐs, Fitch IBCA Ltd și Japan Credit Rating Agency pentru anul 2000
T
  5.   H.G. nr.453/09-05-2001 
HOTĂRÂRE privind derularea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligațiuni denominate în euro pe piața internațională de capital
V
  6.   H.G. nr.454/09-05-2001 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Brasilia la 25 iulie 2000
V
  7.   O. nr.2/04-05-2001 (C.N.V.M.)
ORDIN privind aprobarea Regulamentului nr.1/2001 pentru completarea și modificarea Regulamentului nr.3/1998 privind autorizarea și exercitarea intermedierii de valori mobiliare
A


Luni, 01 iunie 2020, 19:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.