Monitorul Oficial
nr. 312/12 iunie 2001

Publicare
  1.   L. nr.305/07-06-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2001 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind Programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
SE
  2.   D. nr.410/06-06-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2001 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind Programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
-
  3.   L. nr.308/07-06-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere
V
  4.   D. nr.413/06-06-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere
-
  5.   H.G. nr.520/31-05-2001 
HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate a statului, aflate în administrarea sau folosința unor instituții publice, regii autonome și societăți comerciale
A
  6.   H.G. nr.521/31-05-2001 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1.048/2000 privind transmiterea unor imobile, situate în județul Brașov, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională
SE
  7.   H.G. nr.522/31-05-2001 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la București în luna mai 2001 a celei de-a 60-a Adunări generale a Comisiei Europene pentru Turism (CET)
T
  8.   H.G. nr.525/31-05-2001 
HOTĂRÂRE privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societății Comerciale "Neptun Olimp" - S.A. în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului de Interne
-
  9.   H.G. nr.526/31-05-2001 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții "Modernizarea și retehnologizarea exploatarilor miniere Vulcan și Paroșeni și a Uzinei de preparație Coroiești" și "Reabilitarea Grupului nr.4 de 150 MW din Centrala Electrica de Termoficare Paroșeni"
-


Luni, 30 ianuarie 2023, 03:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.