Monitorul Oficial
nr. 381/12 iulie 2001

Publicare
  1.   L. nr.345/06-07-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/2000 privind declararea orașului Sulina, județul Tulcea, și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național
V
  2.   L. nr.348/06-07-2001 
LEGE pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
V
  3.   D. nr.486/04-07-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
-
  4.   H.G. nr.617/27-06-2001 
HOTĂRÂRE privind Sistemul național unic pentru apeluri de urgență
A
  5.   H.G. nr.618/27-06-2001 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru reglementarea unitară a termenelor și procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
V
  6.   H.G. nr.620/27-06-2001 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Locuințe
V
  7.   H.G. nr.627/06-07-2001 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Consiliului Local al Comunei Frătești, județul Giurgiu
-
  8.   O. nr.184/395/06-06-2001 (M.I.R., M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securității utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune
A
  9.   O. nr.1.337/200/02-07,25-06-2001 (M.F.P., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor
-
  10.   O. nr.13/03-07-2001 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
-
  11.   D. nr.483/04-07-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 125/2000 privind declararea orașului Sulina, județul Tulcea, și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național
-


Joi, 09 iulie 2020, 04:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.