Monitorul Oficial
nr. 840/27 decembrie 2001

Publicare
  1.   L. nr.750/13-12-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2001 privind acceptarea anexei nr.III, amendată, și a unor amendamente la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)
V
  2.   D. nr.1.063/12-12-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2001 privind acceptarea anexei nr. III, amendată, și a unor amendamente la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)
-
  3.   L. nr.751/27-12-2001 
LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
T
  4.   D. nr.1.074/21-12-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  5.   D. nr.1.088/21-12-2001 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Comandor
-
  6.   D. nr.1.089/21-12-2001 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Cavaler
-
  7.   D. nr.1.090/21-12-2001 
DECRET privind conferirea Ordinului național Steaua României în grad de Cavaler
-
  8.   D. nr.1.091/21-12-2001 
DECRET privind conferirea ordinelor naționale Serviciul Credincios și Pentru Merit
-
  9.   D. nr.1.092/21-12-2001 
DECRET privind conferirea Crucii naționale Serviciul Credincios și a medaliilor naționale Serviciul Credincios și Pentru Merit
-
  10.   H.G. nr.1.273/20-12-2001 
HOTĂRÂRE privind schimbul unui teren situat în municipiul București
-
  11.   H.G. nr.1.279/20-12-2001 
HOTĂRÂRE privind transmiterea complexului "Palat Cotroceni" din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și a Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Administrației Prezidențiale
i
  12.   H.G. nr.1.280/20-12-2001 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilități Societății Comerciale "C.S.R." - S.A. Reșița
V
  13.   H.G. nr.1.281/20-12-2001 
HOTĂRÂRE privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pentru reprezentarea Guvernului României în procedura arbitrală inițiată de către NOBLE VENTURES Inc. S.U.A. în fața Centrului Internațional de Reglementare a Diferendelor Referitoare la Investiții (ICSID)
-
  14.   H.G. nr.1.284/20-12-2001 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002
-
  15.   H.G. nr.1.285/20-12-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art.47 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din decembrie 1989, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.566/1996
-
  16.   H.G. nr.1.288/20-12-2001 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și transmiterea acestora, cu titlu gratuit, în proprietatea Societății Naționale "Aeroportul Internațional București-Băneasa" - S.A.
-
  17.   O. nr.35/21-12-2001 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
A


Vineri, 03 februarie 2023, 21:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.