Monitorul Oficial
nr. 849/29 decembrie 2001

Publicare
  1.   O.U.G. nr.184/20-12-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
-
  2.   O.U.G. nr.185/20-12-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de administrare și gestionare a rezervei de mobilizare
V
  3.   O.U.G. nr.191/27-12-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW"
-
  4.   O.U.G. nr.192/27-12-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noțiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte
V
  5.   O.U.G. nr.194/27-12-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
-
  6.   O.U.G. nr.195/27-12-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport
A
  7.   H.G. nr.1.294/20-12-2001 
HOTĂRÂRE privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate
V
  8.   H.G. nr.1.295/20-12-2001 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei și Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare
T
  9.   H.G. nr.1.296/20-12-2001 
HOTĂRÂRE privind actualizarea cuantumului sumelor prevăzute la art.5 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice
A
  10.   H.G. nr.1.300/20-12-2001 
HOTĂRÂRE privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor restante la bugetul de stat pentru unele societăți comerciale
V
  11.   H.G. nr.1.301/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru obiectivul de investiții "Casa de cultură Pașcani"
-
  12.   H.G. nr.1.302/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României", aflată sub autoritatea Băncii Naționale a României
-
  13.   H.G. nr.1.303/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuințelor și preparării apei calde
A
  14.   H.G. nr.1.304/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetelor acțiunilor organizate în anul 2001 și derulate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
-


Miercuri, 29 martie 2023, 07:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.