Monitorul Oficial
nr. 17/15 ianuarie 2002

Publicare
  1.   L. nr.773/29-12-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activității de asistență medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației și înființarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
A
  2.   D. nr.1.116/28-12-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/1998 privind organizarea activității de asistență medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației și înființarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
-
  3.   L. nr.790/29-12-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităților prin bănci comerciale
V
  4.   D. nr.1.133/28-12-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităților prin bănci comerciale
-
  5.   H.G. nr.1.326/27-12-2001 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
A
  6.   H.G. nr.1.328/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind clasificarea structurilor de primire turistice
A
  7.   H.G. nr.1.332/27-12-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Hotărârea Guvernului nr.240/1997 privind stabilirea prețurilor, tarifelor și adaosurilor comerciale maximale la unele produse și servicii reglementate potrivit Legii concurenței nr.21/1996, a impozitului pe țiței și gaze din producția internă și a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării și modernizării producției la produsele respective și pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare și nemetalifere care se subvenționează de la bugetul de stat în anul 2002
A
  8.   H.G. nr.1.334/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei și Resurselor, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale din sectorul minier și pentru Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare
T


Joi, 30 martie 2023, 23:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.