Monitorul Oficial
nr. 28/17 ianuarie 2002

Publicare
  1.   L. nr.775/29-12-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.117/1999 privind adoptarea termenilor și condițiilor de participare a României la programele Comunității Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrațiilor și la programele de cercetare și activitățile de instruire
V
  2.   D. nr.1.118/28-12-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.117/1999 privind adoptarea termenilor și condițiilor de participare a României la programele Comunității Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrațiilor și la programele de cercetare și activitățile de instruire
-
  3.   L. nr.776/29-12-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1998 pentru abrogarea art.27 din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
A
  4.   D. nr.1.119/28-12-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1998 pentru abrogarea art.27 din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
-
  5.   L. nr.779/29-12-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: "LIFE III", Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, "Fiscalis", "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth" și "Cultura 2000" - RO 0011, semnat la București la 21 decembrie 2000
V
  6.   D. nr.1.122/28-12-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: "LIFE III", Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, "Fiscalis", "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth" și "Cultura 2000" - RO 0011, semnat la București la 21 decembrie 2000
-
  7.   L. nr.780/29-12-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2001 privind reglementarea situației creanțelor Băncii Naționale a României și Casei de Economii și Consemnațiuni față de Banca "Dacia Felix" - S.A.
V
  8.   D. nr.1.123/28-12-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2001 privind reglementarea situației creanțelor Băncii Naționale a României și Casei de Economii și Consemnațiuni față de Banca "Dacia Felix" - S.A.
-
  9.   L. nr.781/29-12-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
A
  10.   D. nr.1.124/28-12-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
-
  11.   L. nr.782/29-12-2001 
LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.55/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1993 privind achizițiile publice
SE
  12.   D. nr.4/08-01-2002 
DECRET pentru numirea unor procurori financiari
i
  13.   D.C.C. nr.280/30-10-2001 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Decretului-lege nr.24/1990 privind sancționarea ocupării abuzive a locuințelor din fondul locativ de stat
-
  14.   H.G. nr.1.319/27-12-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.258/2001
A
  15.   H.G. nr.1.324/27-12-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.686/1997 privind autorizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare pentru achiziționarea unor pachete agricole, a Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior pentru aprobarea garantării creditului extern și a Ministerului Finanțelor de a garanta creditul în numele statului
V
  16.   H.G. nr.1.325/27-12-2001 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2001, rectificat, al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului
T
  17.   H.G. nr.1.327/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Consiliului Național al Audiovizualului
i
  18.   D. nr.1.125/28-12-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.55/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1993 privind achizițiile publice
V


Miercuri, 08 februarie 2023, 16:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.