Monitorul Oficial
nr. 49/24 ianuarie 2002

Publicare
  1.   L. nr.52/16-01-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
V
  2.   D. nr.60/14-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
-
  3.   L. nr.55/16-01-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2000 privind regimul navigației pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari
V
  4.   D. nr.63/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2000 privind regimul navigației pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari
-
  5.   L. nr.56/16-01-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
A
  6.   D. nr.64/14-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
-
  7.   L. nr.59/16-01-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
A
  8.   D. nr.67/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economicofinanciare și alte dispoziții cu caracter financiar
-
  9.   D.S. nr.1/21-01-2002 
DECIZIE privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
i
  10.   Decizie nr.54/18-01-2002 (D.G.V.)
DECIZIE a directorului general al Direcției Generale a Vămilor privind aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat referitoare la interpretarea Sistemului armonizat de denumire și codificare a mărfurilor
V


Luni, 24 ianuarie 2022, 22:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.