Monitorul Oficial
nr. 116/12 februarie 2002

Publicare
  1.   H.S. nr.4/04-02-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
i
  2.   O.U.G. nr.6/30-01-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
A
  3.   O.U.G. nr.7/30-01-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
V
  4.   H.G. nr.80/30-01-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar acordat participanților români la Programul LIFE MEDIU din bugetul de stat al României
V
  5.   H.G. nr.82/30-01-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Justiției, a Ministerului Culturii și Cultelor și a Societății Române de Radiodifuziune în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, precum și mandatarea acestuia de a iniția un program prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului și de finalizare a construcțiilor existente
i
  6.   H.G. nr.83/30-01-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul E III-5 Focșani, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Compania "Forest Oil International“
V
  7.   H.G. nr.84/30-01-2002 
HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general
i
  8.   H.G. nr.93/30-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale Companiei Naționale "Imprimeria Național㓠- S.A. și Companiei Naționale "Loteria Român㓠- S.A., unități economice de interes public național, aflate sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
T
  9.   H.G. nr.98/30-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.709/2001 privind transmiterea fără plată a Centralei Electrice de Termoficare Reșița din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale "Termoelectrica“ - S.A.în domeniul privat al statului și în administrarea Consiliului Local Reșița, județul Caraș-Severin
V


Miercuri, 27 mai 2020, 13:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.