Monitorul Oficial
nr. 273/23 aprilie 2002

Publicare
  1.   L. nr.183/16-04-2002 
LEGE pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, prin Rezoluția 50/155 din 21 decembrie 1995, la Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990
V
  2.   D. nr.289/12-04-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, prin Rezoluția 50/155 din 21 decembrie 1995, la Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990
-
  3.   L. nr.184/16-04-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001
V
  4.   D. nr.290/12-04-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001
-
  5.   L. nr.185/16-04-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România", semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 și la București la 10 octombrie 2001
V
  6.   D. nr.291/12-04-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România", semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 și la București la 10 octombrie 2001
-
  7.   L. nr.186/16-04-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
A
  8.   D. nr.292/12-04-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
-
  9.   L. nr.187/16-04-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1999 privind destinația sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori
V
  10.   D. nr.293/12-04-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1999 privind destinația sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori
-
  11.   L. nr.190/16-04-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
A
  12.   D. nr.296/12-04-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
-
  13.   L. nr.192/16-04-2002 
LEGE privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finanțate direct din fonduri nerambursabile NATO
V
  14.   D. nr.298/12-04-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finanțate direct din fonduri nerambursabile NATO
-
  15.   L. nr.193/16-04-2002 
LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de susținere a învățământului de stat
SE
  16.   D. nr.299/12-04-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de susținere a învățământului de stat
-
  17.   L. nr.195/16-04-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport
A
  18.   D. nr.301/12-04-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport
-
  19.   H.G. nr.362/15-04-2002 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
A
  20.   Rez./21-10-1995 
REZOLUȚIA nr. 50/155 adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.
V


Marți, 21 martie 2023, 15:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.