Monitorul Oficial
nr. 356/28 mai 2002

Publicare
  1.   L. nr.298/15-05-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
A
  2.   D. nr.422/14-05-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
  3.   H.G. nr.485/16-05-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al statului și în administrarea Consiliului Județean Dolj
i
  4.   H.G. nr.490/16-05-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
A
  5.   H.G. nr.491/16-05-2002 
HOTĂRÂRE privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat și înființarea biroului vamal de control și vămuire la frontieră pentru traficul internațional de călători și mărfuri pe Aeroportul Bacău
V
  6.   H.G. nr.503/16-05-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
V
  7.   H.G. nr.504/16-05-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 19 februarie 2002 și la Zagreb la 21 februarie 2002, între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la reforma învățământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994
V
  8.   H.G. nr.509/23-05-2002 
HOTĂRÂRE privind finanțarea unor proiecte pentru promovarea imaginii externe a României
V


Vineri, 03 februarie 2023, 21:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.